Bolehkah Bayar Zakat Fithr dengan Uang?

Bolehkah membayar zakat fithr dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan besarannya sesuai dengan harga beras? Dan…

Bayar Zakat Fithr Selain Beras

Kalau kita bicara ukuran dan bentuk zakat, sesungguhnya kembali kepada tujuan dasar disyariatkannya, yaitu untuk mencukupkan…

Penamaan Baku : Zakat Fithr Bukan Zakat Fitrah

Istilah zakat yang baku untuk zakat ini sebenarnya bukan zakat fitrah, melainkan zakat al-fithr. Meski orang…