Permata Kehidupan Umar Al-Faruq

Beliau adalah Umar bin Al-Khaththab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qardh…

Umar bin Khaththab, Sahabat yang Ditakuti Setan

Beliau adalah Abu Hafsh Umar al-Faruq bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Adi bin…