Tahukah Anda Berapa Tinggi Kedudukan Orang Sholeh?

"Semoga anakku menjadi anak yang sholeh" Adalah kalimat yang begitu ringan terucap. Hampir setiap orang tua…