Taat Kepada Penguasa Muslim

Kesempurnaan Islam meliputi sisi individu maupun kenegaraan. Islam menuntut penguasa untuk adil, amanah, menegakkan hukum Allah,…