Nasihat Bentuk Cinta Kepada Sesama

Seorang mukmin ialah seseorang yang mencintai saudaranya dan bentuk kecintaannya terhadap saudaranya tersebut diantaranya berupa nasihat.…