Hubungan Antara Siyaq dengan Munasabah

Ada kemiripan antara kajian siyaq Qurani dengan munasabah ayat dan surat. Dan sebenarnya kemiripan satu dengan…