Halalkah Nyawa Orang Kafir?

Halalkah Nyawa Orang Kafir? Yang dimaksud dengan halal disini maksudnya bukan halal dimakan, tetapi halal dibunuh…