Imam Az-Zuhri, Ahli Hadits yang Penuh Semangat

Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, termasuk shighar at-tabi’in (tabi’in junior) lahir…

Ibnu Atsir Tetap Berkarya Meski Tangan dan Kaki Lumpuh

Dalam dunia ilmu hadits, nama Ibnu Atsir memang tidak setenang Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ataupun Imam…

Mengenal Lebih Dekat Syaikh Shiddiq Hasan Khan

Beliau adalah Al-Imam Al-‘Allamah Al-Ushuli Al-Muhaddits Al-Mufassir As-Sayyid Shiddiq bin Hasan bin Ali bin Luthfullah Al-Husaini…

Orang yang Tidak Dilalaikan dengan Urusan Dunia

Orang mukmin yang bertakwa adalah orang yang tidak disibukkan dengan urusan dan kesibukan dunia dari mengingat…

Kisah Titip Salamnya Kanjeng Nabi Kepada Kyai Khozin Siwalan Panji-Buduran

Salah seorang waliyullah yang terkenal keramat, Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan-Madura, suatu kali menunaikan ibadah haji. Beberapa…