Sisi Lain dari Ketabahan dan Ketegaran Asma

Dengan tangan yang berlumuran darah selepas membunuh Ibnu Zubair, Hajjaj beranjak menemui Asma’. Lalu dengan congkaknya…

Asma Pemilik Dua Ikat Pinggang

Ketika itu Abu Bakar sedang berkemas mempersiapkan segalanya untuk hijrah bersama kekasihnya, Rasulullah. Ia telah menyewa…

Ibunda Urwah bin Zubair

Pernahkah pembaca mendengar kisah hidup Urwah bin Zubair? Dialah tokoh kenamaan yang dikelilingi oleh tokoh-tokoh pilihan.…

Pedang Allah yang Selalu Membela Rasulullah

Ketika Zubair bin Awwam sedang berada di rumahnya di Makkah, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan yang…

Sa’ad bin Abi Waqqash : Orang yang Pertama Kali Melemparkan Anak Panah di Jalan Allah

“Aku adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam, dan aku adalah orang yang pertama kali…

Abu Bakar, Sahabat yang Bergelar Ash-Shiddiqul Akbar

Beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin…

Jihad Telah Menghalangiku Mempelajari Al-Qur’an

Tulisan ini adalah bagian kecil dari biografi seorang tokoh terkemuka umat ini, dia salah seorang pahlawan…

Masuk Islamnya Amr bin Al-Jamuh

Buah-buah perjuangan Islam mulai tampak di Madinah. Inilah Mush’ab bin Umair dikerubungi sejumlah pemuda Yatsrib yang…

Ashhamah bin Jabar : Raja Najasyi yang Adil

Najasyi bisa dikatakan tab’in, bisa juga dikatakan sebagai sahabat. Hubungannya dengan Rasulullah berlangsung melalui surat-menyurat. Ketika…

Ummu Rumman: Istri dari Ash-Shiddiq dan Ibunda dari Ash-Shiddiqah

Beliau adalah putri dari Amir bin Uwaimar bin Abdi Syams bin Itab bin Adzinah bin Subai’…

Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib: Seorang Bidan Muslimah

Beliau adalah Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib, orang yang pertama kali masuk Islam dari…

Terbunuhnya Sang Ayah di Perang Badar

Peperangan yang tidak seimbang, kaum muslimin berjumlah 314 sementara kuffar Quraisy 950 pasukan. Dalam perang Badar,