Tahukah Anda Berapa Tinggi Kedudukan Orang Sholeh?

"Semoga anakku menjadi anak yang sholeh" Adalah kalimat yang begitu ringan terucap. Hampir setiap orang tua…

Lelaki Anshar dengan Tiga Anak Panah

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah al-Anshari, dia berkata, Dalam suatu peperangan kami keluar bersama Rasulullah menuju…