Ijtihad Imam Syafi’i vs Imam Nawawi

Imam syafi’i merupakan mujtahid mutlaq sekaligus pendiri Mazhab Syafi'i sedangkan Imam Nawawi adalah seorang ulama besar…

Imam Syafi’i dibebaskan dari Tuduhan Pemberontakan

Pada tahun 184, Imam Syafi'i berangkat ke Iraq untuk diadili oleh khalifah Harun al-Rasyid atas tuduhan…

Sejarah Singkat Imam Syafi’i

Beliau bernama Muhammad dengan kun-yah Abu Abdillah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin…