Dajjal Manusia yang Mengaku Tuhan

Seiring berjalannya waktu dan banyak kejadian yang menimpa umat Islam, kata Dajjal sering diartikan dengan penafsiran…