Sumayyah binti Khayyat: Wanita Syahidah Pertama dalam Islam

Dibaca normal 2 menit

Dialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Hudzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang…

Kisah Perjuangan Bilal bin Rabah

Dibaca normal 7 menit

Namanya adalah Bilal bin Rabah, Muazin Rasulullah SAW, memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan aqidah.