Perpecahan Umat Islam Diakhir Era Kekhalifahan

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat dan semua umat Islam mengalami patah hati yang sangat hebat.…

Kesabaran Sahabat dalam Peperangan

Kekalahan kaum muslimin dalam Perang Uhud menyimpan hikmah yang luar biasa, bahwa wali-wali Allah tidak selamanya…

Musa bin Nushair Sang Penakluk Maghrib dan Andalusia

Pernahkah Anda mendengar Musa bin Nushair? Jika belum, marilah kita simak biografi singkatnya sebagai berikut. Dialah…

Kisah Perang Khaibar

Khaibar adalah daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi setelah diusir Rasulullah dari Madinah tatkala mereka melanggar…

Beberapa Peristiwa di Darul Hijrah

Perjanjian Damai dengan Yahudi Dua dari tiga hal penting yang awal kali dilakukan Rasulullah setibanya di…

Kehidupan di Madinah Pasca Hijrah

Hijrah bukan semata-mata menyelamatkan diri dari gangguan orang-orang kafir atau pindah dari negeri kufur, akan tetapi…

Tahun Kelahiran Nabi, Kenapa Disebut Dengan Tahun Gajah?

Kalau di gurun pasir tandus sampai ada gajah, maka itu berita besar. Kenapa? Karena gurun pasir…

Ashhamah bin Jabar : Raja Najasyi yang Adil

Najasyi bisa dikatakan tab’in, bisa juga dikatakan sebagai sahabat. Hubungannya dengan Rasulullah berlangsung melalui surat-menyurat. Ketika…

Hamzah bin Abdul Muthalib, Sang “Asadullah” (Singa Allah)

Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hasyim, seorang paman Nabi dan saudara sepersusuannya. Dia memeluk Islam pada…

Nenek Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz, itulah dia mukjizat Islam! Sebuah lembaran putih di antara lembaran-lembaran hitam dinasti…

Silaunya Kilatan Pedang

Sebuah insiden berdarah kontak senjata antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin Quraisy yang terjadi pada bulan…

Hafshah binti Umar bin Khaththab, Pemilik Mushaf yang Pertama

Hafshah binti Umar bin Khaththab adalah putri seorang laki-laki yang terbaik dan mengetahui hak-hak Allah dan…