Janji Bertemu di Surga

Al-Mubarrid menyebutkan dari Abu Kamil dari Ishaq bin Ibrahim dari Raja’ bin Amr An-Nakha’i, ia bercerita,…

Karena Kejujuran, Cobaan Berubah Menjadi Nikmat

Dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka’ab bin Malik, diriwayatkan, bahwa Abdullah bin Ka’ab…

Kesabaran Abdullah bin Hudzafah

Apabila manusia melihat keadaan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika Raja Romawi hendak menghalanginya dari agamanya,…

Hamzah bin Abdul Muthalib, Sang “Asadullah” (Singa Allah)

Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hasyim, seorang paman Nabi dan saudara sepersusuannya. Dia memeluk Islam pada…

Kisah Perjuangan Bilal bin Rabah

Namanya adalah Bilal bin Rabah, Muazin Rasulullah SAW, memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan aqidah.

Nenek Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz, itulah dia mukjizat Islam! Sebuah lembaran putih di antara lembaran-lembaran hitam dinasti…

Silaunya Kilatan Pedang

Sebuah insiden berdarah kontak senjata antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin Quraisy yang terjadi pada bulan…

Hafshah binti Umar bin Khaththab, Pemilik Mushaf yang Pertama

Hafshah binti Umar bin Khaththab adalah putri seorang laki-laki yang terbaik dan mengetahui hak-hak Allah dan…

Lelaki Anshar dengan Tiga Anak Panah

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah al-Anshari, dia berkata, Dalam suatu peperangan kami keluar bersama Rasulullah menuju…

Meneladani Ibunda Anas bin Malik

Siapakah di antara kita yang mengenal Anas bin Malik ra, pembantu setia Rasulullah dan salah seorang…

Kisah Sahabat Masuk Surga Karena Amalan Ini

Suatu hari ketika di sebuah masjid Rosulullahbersama para sahabat selesai melaksanakan sholat, Beliau bersabda bahwa sebentar…

Kisah Sahabat Nabi yang Buruk Rupa tapi Jadi Rebutan Bidadari

Banyak orang di zaman sekarang memilih pasangan melihat dari tampilan fisik dan harta semata. Padahal dalam…