Ahli Hadits Dan Ahli Fiqih

Dalam menjaga syariat Islam tetap asli sebagaimana mestinya, selain memerlukan validasi sumber hukum juga diperlukan otentifikasi…

Kedudukan Hadits Tentang Maulid Nabi

Sebagian dari kalangan yang mendukung kegiatan seremoni maulid Nabi SAW terkadang berdalil dengan nash-nash tertentu yang…

Ibnu Atsir Tetap Berkarya Meski Tangan dan Kaki Lumpuh

Dalam dunia ilmu hadits, nama Ibnu Atsir memang tidak setenang Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ataupun Imam…

Rame-Rame Ziarah Kubur Pada Bulan Ramadhan

Kurang tepat bila ziarah kubur ini dilakukan di hari-hari yang bahagia. Bukan tidak boleh atau haram,…

Tradisi Sahur dan Buka Yang Perlu Diluruskan

Tradisi makan sahur dan berbuka puasa adalah tradisi yang punya landasan syar'i yang kuat. Para ulama…

Nabi Ziarah ke Makam Ibunya

Banyak kaum muslimin yang antusias melakukan ziarah kubur. Ziarah kubur menurut hukum asalnya adalah boleh karena…

Tabarruk dengan Meminta Doanya Orang Shalih

Salah satu tabarruk kepada orang shalih adalah meminta doa darinya. Berdoa tetap meminta kepada Allah, tetapi…

Kisah Mereka yang Berburu Berkah Rasulullah SAW

Bertabaruk kepada Rasulullah SAW sudah sangat jelas tuntunanya dalam hadits. Bahkan beberapa sahabat telah mencontohkan berbagai…

Sholat 100 Rakaat pada Malam Nishfu Sya’ban

Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menghidupkan malam nishfu Sya'ban adalah dengan shalat. Shalat apakah…

Malam Nishfu Sya’ban Termasuk Malam Yang Mulia

Malam nishfu Sya'ban termasuk malam yang mulia dan ada keutamaan di dalamnya itu sudah cukup menjadi…

Tabarruk dengan Rambut Nabi

Rambut Nabi merupakan salah satu objek tabarruk oleh para shahabat Nabi. Bahkan ulama salaf dahulu, lebih…

Tabarruk dengan Bekas Benda dari Nabi

Air bekas wudhu Nabi menjadi bahan rebutan dan tabarrukannya para shahabat Nabi. Apakah para shahabat Nabi…