Panjang Umurnya Iblis

Tulisan ini diambil dari sebuah kitab Qishosul Anbiya karya dari seorang ulama besar Kyai Toha Mahsun.…

Terciptanya Manusia Pertama

Tulisan ini diambil dari sebuah kitab Qishosul Anbiya karya dari seorang ulama besar Kyai Toha Mahsun.…

Sebutan Adam Insan Basyar dalam Al-Quran

Tulisan ini diambil dari sebuah kitab Qishosul Anbiya karya dari seorang ulama besar Kyai Toha Mahsun.…

Asal Usul Titik pada Huruf Hijaiyah

Pemberian titik pada huruf hijaiyah ini memang belakangan dibanding pemberian harakat dalam Al-Qur’an. Pemberian tanda ini…