Ingatkan Kami Akan Bahaya Riya’

Dibaca normal 2 menit

Memang perkara hati adalah perkara yang sangat sulit dijaga, terutama masalah keikhlasan. Seseorang bisa jadi mencari…

Saudah binti Zam’ah, Istri yang Taat dan Menyenangkan

Dibaca normal 3 menit

Dia adalah ummul mukminin Saudah bintu Zama’ah bin Qois bin Abdu Syams bin Abdu Wudd Al-Amiriyyah…

Cinta Pertama Cinta Abadi Nabi

Dibaca normal 6 menit

Menikah dengan Khadijah buat seorang Muhammad SAW adalah cinta pertama yang takkan terlupa. Bahkan meski telah…

Khadijah Al-Kubra, Menikah Diawali dengan Bisnis

Dibaca normal 8 menit

Khadijah Al-Kubra radhiyallahuanha, begitu buku kecil ini Penulis beri judul. Al-Kubra adalah gelar yang datang kemudian,…

Teman Abdul Wahid bin Zaid (Muda, Kaya Raya, Syahid, Masuk Surga Bersama Al-Aina)

Dibaca normal 3 menit

Dalam Al-Wa’dh wa ar-Qaqaiq, Abdul Wahid bin Zaid menceritakan, Suatu hari aku berkumpul bersama beberapa orang…

Silsilah Sejarah Pernikahan Nabi

Dibaca normal 5 menit

Sebelum kita menelusuri sebagian kehidupan rumah tangga Nabi bersama istri-istrinya maka sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu…

Romantisme Rasulullah Bersama Istri-Istrinya

Dibaca normal 5 menit

Rasulullah bersikap tawadhu (rendah diri) di hadapan istri-istrinya, sampai-sampai Nabi membantu istri-istrinya dalam menjalankan pekerjaan rumah…

Kedudukan Aisyah di Sisi Rasulullah

Dibaca normal 5 menit

Beliau adalah Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah binti Abu Bakr, Shiddiqah binti Shiddiqul Akbar, istri tercinta…

Atha bin Abi Rabah, Penduduk Bumi yang Paling Diridhai

Dibaca normal 4 menit

Atha bin Abi Raba Kun-yahnya adalah Abu Muhammad Al-Makki. Dahulu ia merupakan seorang budak dari keluarga…

Sisi Lain dari Ketabahan dan Ketegaran Asma

Dibaca normal 5 menit

Dengan tangan yang berlumuran darah selepas membunuh Ibnu Zubair, Hajjaj beranjak menemui Asma’. Lalu dengan congkaknya…

Asma Pemilik Dua Ikat Pinggang

Dibaca normal 4 menit

Ketika itu Abu Bakar sedang berkemas mempersiapkan segalanya untuk hijrah bersama kekasihnya, Rasulullah. Ia telah menyewa…

Ibunda Urwah bin Zubair

Dibaca normal 3 menit

Pernahkah pembaca mendengar kisah hidup Urwah bin Zubair? Dialah tokoh kenamaan yang dikelilingi oleh tokoh-tokoh pilihan.…